Jumalanpalvelusstriimi: https://youtu.be/tMxhVqpdfEk Kolarin seurakunnan tiedote koronavirukseen

"fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä".

    - Tasavallan presidentti Sauli Niinistö


Varotoimenpiteenä koronaviruksen leviämiseen liittyen Kolarin seurakunnassa ei järjestetä mitään tilaisuutta, minkä henkilömäärä ylittyisi 10:tä henkeä.  Kolarin seurakunta haluaa ehkäistä koronaviruksen leviämistä parhaimmalla mahdollisella tavalla ja noudattaa valtakunnan ohjeistusta.  


Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti kaikkien kirkollisten toimitusten (kasteet, häät, hautajaiset) tulee mahtua väkiluvullisesti tuon 10 jäsenen piiriin.  Tapahtuman 10 jäsenen lukumäärään ei lasketa kirkon työntekijöitä.  Mikäli seurakuntalainen haluaa järjestää juhlatilaisuuden toimituksen jälkeen, niin rohkaisemme järjestämään sen harkintaa käyttäen, 10 henkilömäärän ohjeistusta kunnioittaen ja riskiryhmään kuuluvia vältellen.  Hautajaiskäytännöt ovat kuitenkin poikkeustapauksia.  Uusi piispojen ohjeistus (18.03.)kertoo seuraavaa:


Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan.  Muilta osin piispojen aiempi linjaus jmalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.


Koronavirusta koskevat käytännön linjaukset voivat tuntua kohtuuttomilta ja aiheuttaa hämmennystä.  Kuitenkin Kolarin seurakunta suhtautuu niihin vakavasti ja suosittelee seurakuntalaisiaan toimimaan samoin.  Ajattelemme, että ohjeistukset palvelevat suurempaa tarkoitusta ihmisten hyvinvoinnin kannalta.


Jumalanpalveluselämä pysyy yhä vireänä, mutta myös jumalanpalvelukset kokevat käytännön muutoksia.  Jumalanpalvelukset toteutaan sanajumalanpalveluksina ja niitä tulee seurata etäyhteyden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että jumalanpalvelus äänitetään ja striimataan live-lähetyksenä internettiin.  Linkki jumalanpalveluksiin tulee löytymään Kolarin seurakunnan kotisivuilta sunnuntaisin kolari.seurakunta.net  Valitamme, mutta koronaviruksen poikkeusaikana ei ole mahdollista osallistua jumalanpalvelukseen paikan päälle. Kuitenkin, sunnuntain jumalanpalvelusten jälkeen Kolarin kirkko on auki kaksi tuntia henkilökohtaiselle rukoukselle ja papin kohtaamiselle. Me otamme läheistemme huolet vakavasti.


Kirkkoherranvirasto on toistaiseksi avoinna normaalisti.  Asioiden hoitamisen, keskusteluavun, sielunhoidon ja muun tuen toivomme kuitenkin tapahtuvan mahdolisuuksien mukaan puhelimitse. Sairaana ei pidä lähteä toimittamaan asioitaan paikan päälle, puhelimitse saa tarvittavan avun ja neuvot, joilla edetä.


Äkäslompolon Pyhän Laurin kappelin toiminta (esim. konsertit, viikkohartaudet) sekä vierailuajat ovat myös lopetettu koronavirusta koskevan poikkeusajan vuoksi.


Seurakunnan muu toiminta (mm. kerhot, laitoshartaukset, nuortenillat, rippikoulutapaamiset) on peruttu 13.04. asti, ellei toisin ilmoiteta.  


Henkistä ja hengellistä apua ja tukea on aina saatavilla, se ei muutu edes poikkeusoloissa!  Tällä järjestelyllä kuitenkin haluamme suojella riskiryhmiin kuuluvia, joille koronavirustartunta voi olla vaarallinen. Kolarin seurakunta suhtautuu vakavasti koronaviruksen ennaltaehkäisyyn ja ajattelee kaikkien toimenpiteiden palvelevan lähimmäisen rakkauden aatetta suuremmassa kuvassa.


Linjaus on tehty THL:n, kirkkohallituksen ja Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeiden perusteella.


Nykytilanne voi huolestuttaa, mutta pääministeri Sanna Marinia lainaten:


"haluan kyllä rauhoittaa ihmisten mieliä sillä, että tämä yhteiskunta tästäkin tilanteesta selviää."


Pitämällä huolta toisistamme ja kantaen toisinaan lähimmäistemmekin taakkaa, me selviämme.  Vaikka moni tilaisuus on peruttu niin haluan myös muistuttaa, että apostoli Paavalin sanoma "Usko, toivo ja rakkaus" ei ole peruttu!  Ne saattavat jopa olla ajankohtaisempia kuin koskaan.


-Asko Nuorkivi

Kolarin vt.kirkkoherra

Välittämisen yhteisö

Kolarin seurakunta sijaitsee keskellä kauneinta Tunturi-Lappia.  Ylläksen tunturit ja  Muonion-Tornion -joki ovat osa Kolarin maisemaa. Seurakuntalaisia on vajaa 3000. Matkailun sesonkiaikoina väkimäärä seurakunnan alueella moninkertaistuu.

Kotisivuiltamme löydät tietoa seurakunnastamme ja toiminnastamme. Tervetuloa mukaan olit sitten paikkakuntalainen tai seurakuntamme alueella vieraileva matkailija.


Kirkkoherranvirasto puh. 040 538 6943, Pappilantie 4B.

Avoinna Ma 9-13, Ti 9-13, Ke 11-15, To 9-13, Pe suljettu.

Työpaikka ilmoitus


Kolarin seurakunnassa on haettavana seurakuntamestarin toimi.


Kolarin seurakunta on Tunturilapissa, keskellä monimuotoista Lapin luontoa – noin 3000 seurakuntalaisen seurakunta. Seurakunnan alueella sijaitsevat Yllästunturi ja Muonion-Tornionjoki tarjoten runsaat mahdollisuudet luonto-, liikunta- kuin kulttuuriharrastuksiin.


Kolarin seurakunnan alueella on neljä kirkkoa sekä neljä hautausmaata.  Työ siis edellyttää B-ajokorttia ja oman auton käyttöä.  


Seurakuntamestarin tehtävä on monipuolista.  Tehtävänä on mm. huolehtia kiinteistöjen ja hautausmaiden toimivuudesta, kunnosta, huollosta ja siisteydestä.  Lisäksi seurakuntamestari vastaa toimitusten ja jumalanpalvelusten käytännön järjestelyistä ja osittaisesta toteutuksesta.  Odotamme valittavalta ahkeraa ja oma-aloitteista työotetta, tietoteknistä perusosaamista, organisaatio- ja yhteistyökykyä sekä sosiaalisia taitoja. Eduksi katsotaan laaja-alainen aikaisempi työhistoria, hautatoimen tunteminen sekä kokemusta pientyökoneiden käsittelystä.


Työsuhde täytetään mahdollisimman pian neljän kuukauden koeajalla.

Palkkaus vaatimusryhmän 402 mukaisesti.  Seurakuntamestarin toimeen on kelpoinen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen, joka on suorittanut suntion ammattitutkinnon tai jolla on muutoin soveltuva ammattitaito.  Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kolarin kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 24.03.2020 kello 14 mennessä osoitteeseen Kolarin seurakunta, Pappilantie 4 B, 95900 Kolari tai sähköpostitse asko.nuorkivi@evl.fi. Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Asko Nuorkivi p.040 8429169, asko.nuorkivi@evl.fi.
Kolarin kirkkoherranvirasto tiedottaa:


Kolarin seurakunta on liittynyt 1.11.2019 alkaen jäseneksi Oulun aluekeskusrekisteriin, joka hoitaa osan kirkonkirjojenpitoon liittyvistä tehtävistä.
Seurakuntalaisen kannalta tästä ei aiheudu suuria muutoksia. Uutta on se, että seurakuntalaiset voivat halutessaan itse tilata virkatodistuksia sähköisellä lomakkeella, osoitteesta:
https://lomakkeet.evl.fi/oulun-seurakunnat/virkatodistus
tai puhelimitse: 08 3161303.