Hallinto ja talous

YLEISKATSAUS
KIRKKOVALTUUSTO
KIRKKONEUVOSTO
HINNASTO
SEURAKUNTAVAALIT


YLEISKATSAUS

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkollisvaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valittava kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

KIRKKOVALTUUSTO

Vesa Pellikka (puheenjohtaja)
Piritta Unga (varapuheenjohtaja)
Arja Harju
Veijo Heiskari
Helena Kauppinen
Anna-Liisa Keskitalo  
Kari Koivumaa  
Arja Lauri
Esa Palovara
Oiva Rundgren
Eeva-Kaisa Tiensuu
Birgitta Vaattovaara
Merja Vanha
Juha Ylläsjärvi
Marja ÄkäslompoloKIRKKONEUVOSTO

Ari Rautakoski (vt. kirkkoherra, puheenjohtaja)
Eeva-Kaisa Tiensuu (varapuheenjohtaja)
Anna-Liisa Keskitalo       
Kari Koivumaa       
Arja Lauri          
Esa Palovaara
Oiva Rundgren              
Merja Vanha             
Juha Ylläsjärvi
        

HINNASTO

Kolarin seurakuntatilojen käytöstä 1.3.2013 alkaen.
RUOKATILAISUUS
Kahvio, sali, keittiö, Kolari 65,00 €/jäsen, kirkkoon kuulumaton 130,00 €
Kahvio, keittiö, Sieppijärvi 54,00 €/jäsen, kirkkoon kuulumaton 120,00 €
Sali ja keittiö, Pyhän Laurin kappeli 54,00 €/jäsen, kirkkoon kuulumaton 120,00 €

KAHVITILAISUUS
Kahvio, sali, keittiö, Kolari 54,00 €/jäsen,kirkkoon kuulumaton 120,00 €
Kahvio, keittiö, Sieppijärvi 43,00 €/jäsen,kirkkoon kuulumaton 103,00 €
Sali ja keittiö, Pyhän Laurin kappeli 44,00 €/jäsen, kirkkoon kuulumaton 103,00 €

VUOKRA ILMAN KEITTIÖN  KÄYTTÖÄ
Sali ja kahvio, Kolari 43,00 €/jäsen,kirkkoon kuulumaton 103,00 €
Sali, Sieppijärvi 38,00 €/jäsen, kirkkoon kuulumaton 76,00 €
Pyhän Laurin kappeli, sali 27,00 €/jäsen, kirkkoon kuulumaton 54,00 €

KIRKKO
Siunaustilaisuus 450 €
Siunaustilaisuudesta peritään maksu silloin kun vainaja ei ole minkään evl.lut seurakunnan jäsen.

PESULAMAKSU
Valkea liina  a΄4,75 €/kg  


HAUTAINHOITOMAKSUT 2018
Hautainhoitomaksut 1.3.2018 alkaen
Hautainhoitomaksujen määräämisessä käytetään kertoimia, jotka perustuvat 5% korkoon ja 7% inflaatioon.
kerroin 5v = 5,37  10v = 11,42   15v = 18,24  20v = 25,91  25v = 34,56

1 hautapaikka 67 €/1 v /1 kukka,   338 €/5v,  719 €/10v,  1149 €/15v,  1632 €/20v,  2177 €/25v.
2 hautapaikkaa 77 €/1 v/2 kukkaa,  392 €/5v,  834 €/10v, 1332 €/15v,  1891 €/20v,  2523 €/25v.
3 hautapaikkaa 93 €/1 v/3 kukkaa,  478 €/5v,  1016 €/10v, 1623 €/15v,  2306 €/20v,  3076 €/25v.
4 hautapaikkaa 111 €/1 v/4 kukkaa,  575 €/5v, 1222 €/10v, 1952 €/15v,  2772 €/20v,  3698 €/25v.
5 hautapaikkaa 118 €/1 v/4 kukkaa, 612 €/5v, 1302 €/10v, 2079 €/15v,  2954 €/20v,  3940 €/25v.
6 hautapaikkaa 135 €/1 v/5 kukkaa, 703 €/5v, 1496 €/10v, 2389 €/15v,  3394 €/20v,  4527 €/25v.
7 hautapaikkaa 143 €/1 v/5 kukkaa, 746 €/5v, 1587 €/10v, 2535 €/15v,  3601 €/20v,  4804 €/25v.
8 hautapaikkaa 152 €/1 v/5 kukkaa, 795 €/5v, 1690 €/10v, 2700 €/15v,  3835 €/20v,  5115 €/25v.
9 hautapaikkaa 159 €/1 v/5 kukkaa, 832 €/5v, 1770 €/10v, 2827 €/15v,  4016 €/20v,  5357 €/25v.
10 hautapaikkaa 167 €/1 v/5 kukkaa, 875 €/5v, 1861 €/10v, 2973 €/15v,  4223 €/20v,  5633 €/25v.

Lisäkukkien hinta istutustöineen 15 euroa / kpl

Hinnat pyöristetään lähimpään täyteen euroon

Muutostyöt,jotka sovitaan erikseen, hinta 75 €

Hinta sisältää keväällä kukan / kukkien istutuksen, haudan yleiskunnostuksen talven jäljiltä, roskien ym. keräämisen haudalta kesän aikana sekä hautakynttilän jouluaattona. Yhden kesän hoidosta kukilla laskutetaan 4 euron laskutus- ja hoitolisä.

Hinta ei sisällä hautauksen jälkeistä haudan
yleiskunnostusta eikä haudan ulkoasuun tehtäviä muutostöitä.

Kun hauta tulee ensimmäistä kertaa hoitoon, lisätään vuosihoitomaksuun peruskunnostusmaksu.
Peruskunnostus: 1 hengen hauta 25 €,  2 hengen hauta 35 €, 3 hengen hauta 45 €, 4-6 hengen hauta 63 €, 7 hengen hauta 76 €    

Kesähoidot 52 € / 1. hauta, 56 € / 2-3 hautapaikkaa,  73 € /4-5 hautapaikkaa. Kasteluhoidoissa haudalle tuotavat kukat kastellaan normaalin hoito-ohjelman puitteissa.
Seurakunta ei kuitenkaan vastaa hoitohaudalle itse tuotujen kukkien menestymisestä.                

Hautainhoitotilin n:o FI 57 5643 5720 0073 51 Osuuspankki  Kolari


HAUTAPAIKKA- JA HAUTASIJAMAKSUT 01.06.2018 alkaen

Haudattavat vainajat:
KOLARILAISET- ja muut HTL
4&:ssä mom.säädökse perusteella
vainajalle 1.hautapaikka/50,00 €
1.varaus 2.hautapaikka/50,00 €  
2.varaus 3.hautapaikka/150,00 €

Ulkopaikkakuntalaiset:
vainajalle 1.hautapaikka/400,00 €
1.varaus 2.hautapaikka/355,00 €
2.varaus 3.hautapaikka/535,00 €

Uurnapaikasta Kolarilaisilta 10,00 €

Uurnapaikasta Ulkopaikkakuntalaisilta 100,00 €

Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen

Haudankaivuu ja peittäminen
KOLARILAISET- ja muut HTL4&:2-3 mom.säädöksen perusteella
510,00 €/itse peitettynä 260,00 €
Uurnahaudankaivuu 70,00 €

Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen haudan avaaminen ja peittäminen on ilmainen

Ulkopaikkakuntalaisen haudankaivuu ja peittäminen
820,00 €/itse peitettynä 420,00 €
Uurnahaudankaivuu 90,00 €EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018.
Kolarin seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.
Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saataville Kolarin seurakunnassa.


SEURAKUNTAVAALIT

Kolarin seurakunnassa toimitetaan kirkkolain 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 klo 16.00 mennessä Kolarin seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna klo 9.00-13.00 sekä 17.9.2018 klo 9.00-16.00.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen on saatavilla Kolarin seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kolarin seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit 18.11.2018. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 klo 10-14 ja tiistaina 4.9.2018 klo 15-19 Kolarin seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Pappilantie 4b, 95900 Kolari.


Kolarin seurakunnan kirkkovaltuustoon ovat ehdolla:

I HYVÄN JA OIKEUDENMUKAISEN ELÄMÄN PUOLESTA EHDOKASLISTA
2 Erkheikki Aleksi
3 Jaako Anita
4 Kauppinen Helena
5 Keskitalo Anna-Liisa

II KIRKKO KESKELLÄ ARKEA EHDOKASLISTA
6 Hakso Marja-Liisa
7 Hauensuo Tiina
8 Hietanen Nella
9 Koivumaa Kari
10 Laine Antero
11 Lauri Arja
12 Palovaara Esa
13 Pellikka Vesa
14 Raappana Leila
15 Rundgren Oiva
16 Taina Kerttu
17 Tapojärvi Orvokki
18 Tiensuu Marjut
19 Uuttu Kalervo
20 Vitikka Paavo
21 Äkäslompolo Marja

III VASEMMISTOLIITTO RY.
22 Nordberg Sanni
23 Vaattovaara Henna
24 Vanha MerjaKUULUTUS KOLARIN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Kolarin kirkkoherranvirastossa, Pappilantie 4b, 95900 Kolari klo 9.00 – 18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Ti – la 06.11. – 10.11. klo 9.00 – 18.00 Kirkkoherranvirastossa, Pappilantie 4 B

Ke 07.11. klo 9.00 – 10.00 Kolarin kunnan lukio, Jokijalantie 43
Ke 07.11. klo 11.00 – 12.00 Kolarin kunnan virastotalo, Pääkirjasto, Isonpalontie 2
Ke 07.11. klo 13.30 – 14.30 Pasmajärvellä Sointulassa, Pasmajärven koulu, Nuottavaarantie 55, 95860 Pasmajärvi
Ke 07.11. klo 17.00 – 17.30 Saariputaan koulu, Saariputaan Majatalo, Saariputaantie 40 C

To 08.11. klo 13.30 – 14.00 Kolarin Terveyskeskus, Sairaalantie 4
To 08.11. klo 14.30 – 15.00 Kolarin Palvelukoti Tanna, Sairaalantie 2
To 08.11. klo 15.30 – 16.30 Kolarin Palvelutalo, Ruuttikatu 3

Pe 09.11. klo 15.00 – 16.00 Kurtakossa, Jari Tiensuun kotipaikka Hakala, Kurtakontie 185 A
Pe 09.11. klo 16.30 – 17.30 Ylläsjärvellä Eelin Kauppa, Tirroniementie 1
Pe 09.11. klo 18.00 – 19.00 Äkäslompolossa Pyhän Laurin kappeli, Kotivaarantie 2

La 10.11. klo 9.30 – 10.30 Vaattojärvellä Eini ja Pentti Pellikan kotona, Kylätie 6
La 10.11. klo 11.00 – 12.00 Sieppijärvellä, Sieppijärven kirkko, Kirkkotie 3
La 10.11. klo 13.00 – 14.00 Väylänpäässä, Marja-Leena ja Oiva Rundgrenin kotona, Lappeantie 441
La 10.11. klo 14.30 – 15.00 Lappeassa, Eeva ja Viljo Uusitalolla, Lappeantie 243 D

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 5386943.

Kolari 02.10.2018

Kolari seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja

Eeva-Kaisa Tiensuu


Kolarin seurakunnan vaalilautakunta on vahvistanut seurakuntavaalien tuloksen kokouksessaan 19.11.2018 ja seurakuntamme kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi nelivuotiskaudelle 2019-2022 on valittu seuraavat henkilöt:

Vesa Pellikka, Marjut Tiensuu,
Kari Koivumaa, Anna-Liisa Keskitalo,
Nella Hietanen, Henna Vaattovaara,
Esa Palovaara, Kerttu Taina,
Anita Jaako, Arja Lauri,
Tiina Hauensuo, Sanni Nordberg,
Marja Äkäslompolo, Leila Raappana ja Aleksi Erkheikki.